Rezultatele cautarii tale

Guţă Cristina

CURRICULUM VITAE

Cristina Guta

Informaţii personale

Nume / Prenume: Cristina Guţă
Email: scintria@yahoo.com
Nationalitate: română

Postul vizat: Metodist ISJ Argeş – limba engleză 
An şcolar 2011-2012

Domeniul ocupaţional: Invăţămant

Experienţa profesională

Perioada:

-2007 – prezent;
-2010-2012;
-2010-2011
-Decembrie 2005-aprilie 2006
-2006 – 2007
-1997 – 2007

Funcţia sau postul ocupat:

-Profesor titular limba engleza; Profesor metodist ISJ limba engleza;
-Membru al Consiliului Consultativ de specialitate al Inspectoratului Scolar Judetean Arges
-Inspector de specialitate si metodist CCD limba engleza
-Responsabil comisie metodica – limbi moderne
-Profesor titular limba engleza

Activităţi şi responsabilităţi principale:

Proiectarea didactica in conformitate cu prevederile programelor scolare in vigoare; eficientizarea procesului de predare/invatare prin corelarea obiectivelor cu continuturile si cu metodele de evaluare; asigurarea pedocentrismului; intocmirea portofoliului de specialitate; efectuarea de inspectii metodice si consiliere de specialitate pentru profesorii inscrisi la grade didactice.
Realizarea unui plan managerial coerent si unitar; indrumarea si controlul procesului instructiv-educativ in scolile din teritoriu; organizarea de concursuri scolare de specialitate; coordonarea si monitorizarea activitatii de perfectionare profesionala a cadrelor didactice de limba engleza; initierea si organizarea de cursuri de specialitate pentru profesorii debutanti si /sau pentru formarea continua a altor categorii de profesori.
Intocmirea documentelor scolare pentru comisia metodica de limbi moderne; monitorizarea activitatilor propuse in cadrul comisiei; identificarea problemelor si gasirea de solutii pentru sporirea randamentului scolar.

Numele şi adresa angajatorului:

-Colegiul National ‚Ion C. Bratianu’, Pitesti, Str. Armand Calinescu, Nr. 14; Inspectoratul Scolar Judetean, Arges ; Alianta Franceza Pitesti (predare cursuri de limba engleza pentru adulti – beneficiar Leoni cablaje Pitesti, Valeo Sisteme Termice Mioveni, 2008-prezent)
-I.S.J. / Casa Corpului Didactic Arges
-Liceul cu program sportiv, Pitesti
-Liceul cu program sportiv, Pitesti, B-dul Petrochimistilor, Nr. 38

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Invatamant;

Educaţie şi formare

Perioada:

noiembrie 2010
aprilie-iunie 2010
mai 2010
aprilie 2010
martie 2010
2009
2008
2007
2006
2004
1999
1993-1997

Calificarea / diploma obţinută:

Adeverinta de participare

-Certificat de absolvire – 25 credite
-Diploma de participare cu lucrare (ISBN)
-Diploma de participare cu lucrare (ISBN)
-Certificat de participare
-Adeverinta
-Certificat; Atestat
-Adeverinta; Certificat de participare; Adeverinta
-Certificat
-Gradul didactic I / Certificat
-Definitivarea in invatamant / Certificat
-Diploma de licenta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

-Curs ECDL (25 credite) – in curs de desfasurare
-Curs de formare evaluatori pentru Olimpiada nationala de limba engleza
-Cursul TIC IntelTeach
-Simpozionul National ‚Limbile moderne in context european’; Simpozionul National ,Studiul limbilor moderne in Europa celor 27: miza si perspective’
-Simpozionul interjudetean ‚Competente de comunicare in spatiul european al mileniului trei’
-Conferinta regionala Oxford University Press Spring Day 2010
-Program de formare a profesorilor metodisti (20 ore), Educatia parintilor(20 ore); Cursuri TIC de formare profesionala, inclusiv AEL (55 ore)
-Gradul didactic I; Programul ‚Practicum’ de formare a indrumatorilor de practica pedagogica (20 credite transferabile)
-Stagiul ‚Consiliere si orientare’; ELT Seminar
-Programele ‚Formarea liderilor educationali’ si ‚ Comunicare si curriculum’ (90 credite)
-Limba si literatura engleza
-Limba si literatura engleza
-Profesor limba si literatura franceza – limba si literatura engleza

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

-Siveco Romania
-MECTS
-CCD Arges (acreditare CNFP)
-Colegiul National ‚Virgil Madgearu’, Tg Jiu; Asociatia Asfran si CCD Arges
-Scoala nr. 1 ‚Nicolae Simonide’, Pitesti
-Editurile Oxford-Fischer, Bucuresti
-CCD Arges; Siveco Romania
-DPPD Universitatea din Pitesti (acreditare CNFP)
-CCD Arges; Centrul educational Oxford / Fischer; I.S.J. Olt si Colegiul National ‚Ionita Asan’, Caracal
-CCD Arges
-Universitatea Bucuresti
-Universitatea Bucuresti
-Universitatea din Pitesti

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă: română;

AutoevaluareÎnţelegereVorbireScriere
Nivel european (*)AscultareCitireParticipare la conversaţieDiscurs oralExprimare scrisă
LimbaEnglezaFoarte Bine C2Foarte bine C2Foarte bine C2Foarte bine C2Foarte bine C2
LimbaFrancezaFoarte bine C2Foarte bine C2Foarte bine C2Foarte bine C2Foarte bine C2

Competenţe şi abilităţi sociale:

Bune abilitati de comunicare si relationare cu cei din jur, adaptabilitate la diferite medii profesionale, disponibilitate pentru lucrul in echipa.

Competenţe şi aptitudini organizatorice:

Experienta manageriala in calitate de Inspector scolar de specialitate – limbi moderne, determinare, rigurozitate si disciplina, flexibilitate, rezistenta la stress, creativitate.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului:

Utilizare Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer, Ael, IntelTeach.

Rezultate obtinute in ultimii trei ani la concursuri si proiecte de specialitate

Olimpiada de limba engleza, faza nationala, Cluj-Napoca 2010 (unde am fost profesor insotitor al lotului de elevi calificati din judetul Arges, precum si la faza nationala de la Iasi 2011 si Ploiesti, 2009): participare cu eleva Maria Rizoiu, cls. a 10 a, cu media 8,30;
Olimpiada de limba engleza, faza judeteana, 2008 – 2012: 18 premii (premiul I, II, III, mentiune)
Concursul national ‚Evaluare in educatie’, noiembrie 2009 – locul I pe judet si locul al II lea cu medalie de argint in clasamentul national;
Concursul international de oratorie in limba engleza ‚Public speaking’ organizat de ESU Romania: 2012 – premiul I la faza regionala, 2011- premiul III si mentiune la semifinala nationala de la Bucuresti,     premiul I (faza locala si judeteana), 2010 – premiul II la semifinala nationala (Bucuresti); premiul I la faza regionala (Alexandria) si premiul II la faza judeteana;
2009 – premiul I si mentiune la faza regionala; premiul al III lea si doua mentiuni la faza judeteana.
Participare cu grupuri de elevi la campania internationala Spring Day 2008, 2009, 2010;

Membru in comisii de specialitate

Etwinning Label obtinut pentru proiectul electronic ‚Strangers are just friends we haven’t met yet’, realizat in colaborare cu     Liceul Economic Handlowych w Jastrzebiu Zdroju din Polonia.
1997- prezent – Profesor evaluator la examenul de bacalaureat / competente lingvistice, olimpiada locala si judeteana de specialitate, precum si la examenul de verificare a cunostintelor de limba engleza in vederea admiterii la clasa a 9 a cu profil bilingv
2010 – Profesor propunator de subiecte si evaluator la examenul judetean de suplinire
2009 – Profesor corector la examenul national de titularizare
2008 – Membru in comisia de evaluare a lucrarilor de atestat la clasele cu profil bilingv-limba engleza.

Publicatii

2008, 2009, 2010 – articole in revista Junimea a asociatiei Junimea Bratienilor, Pitesti, Arges
2008, 2009 – materiale didactice de specialitate in revista electronica Didactic.ro