Rezultatele cautarii tale

Voica Cornelia Nicoleta

CURRICULUM VITAE

Informaţii personale

Nume / Prenume: Voica Cornelia Nicoleta
Nationalitate: română

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Educaţie, învăţământ;

Experienţa profesională

Perioada:
1995 – în prezent;
2001 – în prezent;
2002 – în prezent.

Funcţia sau postul ocupat:

Profesor informatică gradul didactic I;
Mentor pentru studenţii de la Facultatea de matematică-informatică a Universităţii Piteşti;
Profesor metodist al I.Ş.J. Argeş.
Activităţi şi responsabilităţi principale:
Predare, consiliere şi orientare;
Coordonarea colectivelor de studenţi în activităţile de practică pedagogică;
Activităţi de inspecţie şcolară.

Numele şi adresa angajatorului:

Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:
Educaţie, învăţământ.

Educaţie şi formare

Perioada:
2009
2008
2006-2008
2008
2007
2007
2006-2007
2006
2006
2004
2002
1998
1990-1995
1986-1990

Calificarea / diploma obţinută:

PLSQL – Oracle, Romania;
Programul Naţional de Dezvoltare a Competenţelor de Evaluare ale Cadrelor Didactice;
Master – Managemantul Strategic al resurselor umane – examen de licenţă;
Curs perfecţionare – Practicum;
Programul Think.com – Oracle, România;
Data Base Design and Programming – Oracle, România;
Cursul „Programare în C pentru aplicaţii industriale”;
Gradul didactic I;
Stagiul „Consiliere şi orientare”;
Cursul „Consilierea în cadrul Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni”;
Gradul didactic II;
Gradul didactic definitiv;
Universitatea Piteşti, Facultatea de matematică-informatică – examen de licenţă;
Liceul „Nicolae Bălcescu” Piteşti (Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti) – examen de bacalaureat;
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare:
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Oracle România;
Casa Corpului Didactic, Argeş;
Universitatea Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice;
Universitatea Piteşti – D.P.P.D.;
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Oracle România;
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Oracle România;
Universitate Politehnică Bucureşti – Şcoala de studii postuniversitare de „Inginerie Industrială”;
Universitatea Piteşti;
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Casa Corpului Didactic Argeş;
Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni;
Universitatea Piteşti;
Universitatea Craiova;
Universitatea Piteşti, Facultatea de matematică-informatică;
Liceul „Nicolae Bălcescu” Piteşti (Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti);
Şcoala Generală Nr. 10 Piteşti (Şcoala „Marin Preda” Piteşti).

Aptitudini şi competenţe personale

Limbă străină cunoscută: Engleză;

AutoevaluareÎnţelegereVorbireScriere
Nivel european (*)AscultareCitireParticipare la conversaţieDiscurs oralExprimare scrisă
LimbaSatisfăcătorSatisfăcătorsatisfăcătorSatisfăcătorsatisfăcător
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale: Comunicare, ascultare activă, lucrul în echipă;

Competenţe şi aptitudini organizatorice: Bun organizator;

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului:

Programare în limbajele pascal, C++, baze de date (Fox Pro, Visual Fox Pro, Oracle), utilizare (Word, Excel, Power Point ş.a.)

Permis de conducere: Categoria B;

Informaţii suplimentare

Profesor evaluator la olimpiadele şi concursurile şcolare ale disciplinei (Olimpiada judeţeană de Informatică, Olimpiada de Informatică – faza locală, Concursul Judeţean „Dan Barbilian”, Concursul „Info Educaţia” – etapa judeţeană, examenul de bacalaureat, Concursul de Informatică Aplicată, Mica olimpiada – Şcoala „Mircea cel Bătrân” Piteşti)
Propunător de subiecte la diferite concursuri (Concursul Judeţean „Dan Barbilian”, Mica olimpiadă, Olimpiada de Informatică – faza locală, Examenul de ocupare a catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar, Concursul de Informatică Aplicată)
Pregătirea elevilor participanţi la diferite concursuri şi examene (olimpiade, concursuri de informatică, examenul de bacalaureat) în urma cărora aceştia au obţinut rezultate bune şi foarte bune răsplătite cu premii şi menţiuni.
Participări la diferite proiecte: „Sunt Vigilent, Independent, Puternic” – Agenţia Naţională Antidrog, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; „Alegeri europene în 25 noiembrie 2007 – primul vot european pentru România” – BCC, Asociaţia Junimea – Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti, „Educaţie pentru voluntariat”, „Campanie de promovare a voluntariatului”, „Spring Day”, „Şi NOI putem deveni voluntari!” – Asociaţia Junimea – Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti, Autoritatea Naţională de Tineret; consilier în cadrul proiectului „Birou de Consiliere pentru Cetăţeni” – program Phare