Rezultatele cautarii tale

Prieteni fără frontiere

Prof. Cristina ATANASESCU – Colegiul Național ,,Ion C. Brătianu,, Pitești

Prof. Florica DUMITRU – Colegiul Național ,,Ion C. Brătianu,, Pitești

        În societatea contemporană problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, educaţia depăşeşte limitele exigenţelor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii.

În şcoala de astăzi, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor sub mai multe aspecte: fizic, psihointelectual şi socioafectiv, toate pentru o cât mai uşoară integrare socială.

Se impune, credem noi,  îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate.

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune în condiţii de comunicare, coordonare şi cooperare şi presupune împărţirea responsabilităţilor în derularea unei acţiuni cu precizarea obligatorie a atribuţiilor şi contribuţiilor acestora, aspect statutat printr-un acord de parteneriat (convenţie, protocol, înţelegere, contract).

Parteneriatul educaţional trebuie privit ca un factor pozitiv care vine  în sprijinul dezvoltării instituţiei, presupune participarea activă a tuturor celor implicaţi şi constituie în acelaşi timp un punct forte în vederea stabilirii unei interacţiuni constructive între partenerii implicaţi, motivaţia fiind integrarea unității noastre școlare în mediul comunitar şi participarea activă la formarea viitorilor adulţi.

Din experienţa proprie am obţinut rezultate pozitive în diverse parteneriate: cu părinţii prin dotarea clasei / laboratorului de biologie cu materiale didactice, prin voluntariat ori de câte ori am cerut ajutorul în organizarea anumitor activităţi, prin schimb de informaţii, aprecieri şi sugestii, prin colaborarea în diferite activități ale școlii. Am luat parte la parteneriate cu reprezentanţii Bisericii, participând la slujbe specifice sărbătorilor şi realizând expoziţii cu lucrări adecvate tematicii, am participat la activităţi privind consumul de droguri și de etnobotanice, activități susținute de Agenția Națională Antidrog, am organizat activităţi de strângere a deşeurilor din mediul apropiat liceului nostru, dar și din Pădurea Trivale în cadrul manifestării ,,Let¢s do it, Romania!,, şi nu numai.

Astfel de exemple pot continua pentru că lucrăm în cadrul Colegiului  Național ,,Ion C. Brătianu,, de peste 15 ani și putem afirma că experienţele au fost benefice pentru toţi factorii implicaţi: copiii în primul rând, profesorii, părinţii, liceul ca instituție şi nu în ultimul rând comunitatea. Aceste experienţe pot fi valorificate deoarece stimulează şi sărbătoresc succesul educaţiei, fiecare dintre cei implicați simţindu-se valorizat,important şi de folos celor din jur.

Plecând de la premisa că prietenia este o poartă care deschide toate căile de comunicație  și ținând cont de faptul că, chiar dacă sunt despărţiţi de oceane și munţi, chiar dacă trăiesc în timpuri diferite, oamenii au simţit întotdeauna nevoia să-şi întindă mâinile, să se bucure împreună de viaţă,  de faptul că românii și sârbii, prin natura faptului că sunt popoare vecine, au un trecut comun îndelungat, ne-am gândit că ar fi frumos să reluăm colaborarea cu prietenii noștri de la sud-vest.

Înfrățirea româno-sârbă durează de peste 40 de ani, bazele acesteia fiind puse la 23 octombrie 1971, la Kraguevac de către Milan Djokovic, președinte al Adunării Comunale din Kraguevac și Alexandru Popescu, președinte al Consiliului Popular al Municipiului Pitești.

Parteneriatul Educațional Internațional româno-sârb încheiat între Colegiul Național ,,Ion C. Brătianu,, din Pitești și Școala Electrotehnică ,,Nikola Tesla,, din Belgrad, urmăreşte consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin încurajarea cooperării transnaţionale dintre instituţiile din învăţămânul preuniversitar, îmbunătăţirea calitativă a cunoaşterii limbilor străine, promovarea multiculturalismului, a cooperării şi mobilităţii în domeniul educaţional, precum şi încurajarea inovaţiei în ceea ce priveşte metodele pedagogice şi tehnicile informaţionale.

În acelaşi timp se urmăreşte participarea elevilor în pregătirea proiectului şi la activităţile legate de implementarea acestuia, inclusiv în mobilităţile legate de proiect, dacă circumstanţele permit acest lucru, mobilitatea cadrelor didactice pentru pregătirea şi monitorizarea derulării proiectului, sau cu scopul de a cunoaşte realitatea educaţională din Serbia şi România, elaborarea de materiale didactice şi schimbul de bune practici în materie de educaţie.

Deci, obiectivul general al acţiunii noastre de parteneriat este dezvoltarea unei serii de categorii de conduite necesare in viaţă: curiozitate investigatoare, originalitate şi independenţă în gândire şi acţiune, imaginaţie, fantezie, perseverenţă.

Cele două instituţii partenere promovează asigurarea egalităţii şanselor în educaţie, revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare, promovarea dialogului, transparenţei şi a comunicării deschise, încurajarea iniţiativei şi a participării la proiecte educaţionale, dezvoltarea colaborării și cooperării, încurajarea autodisciplinei şi a responsabilităţii, dezvoltarea personalităţii copilului şi integrarea lui în societate.

Copiii devin capabili  să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine, să se exprime, trăiesc experienţe reale, sunt puşi în situaţii model pentru viaţa lor viitoare ca adulţi, învaţă să reacţioneze adecvat la situaţii date, să colaboreze, să comunice atât în limba lor, cât și în alte limbi străine, să aibă iniţiativă, să devină creativi. Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice școlii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator.Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a unităţii de învăţământ şi, generalizând, putem avea încredere în puterea viitoarei generaţii de adulţi de a-şi crea un mod de viaţă fundamentat pe principii sănătoase, toleranță, cooperare, spirit civic, pozitivism.

În perioada 17-19 mai 2013, când Piteștiul purta haine de sărbătoare, Colegiul Național ,,Ion C. Brătianu,, a primit o delegație de sârbi formată din 10 elevi şi 8 cadre didactice de la Școala Electrotehnică ,,Nikola Tesla,, din Belgrad, conform programului de parteneriat semnat de cele două instituții la data de 14 iunie 2012.

Cei 10 elevi străini au fost cazaţi la familii din localitate, deoarece factorul primordial în educarea unui copil este familia şi de aceea colaborarea între școală şi mediul familial trebuie să se bazeze pe o bună cunoaştere reciprocă. Parteneriatul cu familia, organizat în mod corect, duce la o educaţie solidă, fără pericolul de eşec şcolar mai târziu, la formarea unor deprinderi şi bune practici de relaţionare si comunicare, dezvoltarea unor atitudini pozitive față de problemele educative ale copiilor.

Profesorii sârbi au fost cazați la un hotel plasat în apropierea unității noastre de învățământ.

Fiind un proiect de cooperare europeană între  instituţii de învăţământ preuniversitar, am urmărit consolidarea dimensiunii europene a învăţământului, oferind elevilor şi profesorilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar posibilitatea de a face schimb de experienţă, de a-şi îmbunătăţii cunoştinţele, de a descoperi elemente  comune sau distincte în diversitatea culturală, socială şi economică a Europei, precum şi o mai bună înţelegere a diverselor puncte de vedere cu privire la un domeniu de interes comun.

Programul schimbului de experiență a fost unul bogat și a cuprins în primul rând o vizită la unitatea noastră de învățământ, în cadrul căreia au fost prezentate sălile de clasă (unde a fost apreciată grija cu care elevii păstrează mobilierul). De asemenea a fost vizitată biblioteca liceului nostru care poartă numele lui George Ionescu Gion. Colegii sârbi au fost impresionați de numărul mare de exemplare de carte și de câteva dintre cele mai vechi cărți din dotare, cărți care datează din secolul al XVI-lea, scrise în germană gotică. Sala de sport a impresionat prin dimensiune și abundența activităților sportive care sunt găzduite în acest loc.

Oaspeții au fost întâmpinați de ansamblul coral al Colegiului Național ,,Ion C. Brătianu,, care a susținut un program artistic în care au fost selectate cele mai valoroase piese corale premiate la diverse concursuri naționale și internaționale.

În sala de festivități a colegiului a fost organizată o seară culturală la care elevii noștri au prezentat un program artistic cu cântece și dansuri din folclorul ambelor popoare, după care a urmat o cină festivă cu meniu tradițional, în care felurile de mâncare au fost preparate chiar de către elevi, dezvoltând astfel cultura gastronomică a oaspeților noștri.

Am dorit de asemenea ca delegația sârbă să viziteze Casa Poporului (ca obiectiv turistic important al României) și am profitat de excursie și am fost și la Institulul de Fizică Nucleară de la Măgurele, ambele obiective fiind impresionante. Nu am ratat nici muzeele din municipiul Pitești – noaptea de 18 mai fiind noaptea muzeelor.

Foarte impresionați au rămas și de faptul că primarul municipiului Pitești, domnul Tudor Pendiuc, deși a fost într-o perioadă extrem de aglomerată, plină de manifestări culturale, artistice, ecologice și sportive prilejuite de sărbătorirea a 625 de ani de atestare documentară a orașului, a reușit să găsească puțin timp pentru a ne primi în sala de ședințe a Consiliului Local. Oaspeților le-au fost oferite mape de prezentare a Piteștiului și au fost invitați de domnul primar să participe la cât mai multe dintre evenimentele festive organizate în Pitești.

Prin intermediul acestui proiect, elevii şi profesorii au avut ocazia de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele – prin studierea în profunzime a unei teme specifice pe care se axează fiecare proiect – şi de a lucra în echipă, de a relaţiona, de a organiza activităţi comune etc. Se urmăreşte astfel o cât mai bună familiarizare cu noile tehnologii informaţionale şi comunicaţionale.

Sperăm,  de asemenea, la inovări curriculare în parteneriat cu profesorii din această școală, la creşterea nivelului de pregătire în domeniul utilizării limbilor străine de circulaţie internaţională (principalul mijloc de comunicare, alături de computer), precum şi la educarea în spiritul valorilor şi cetăţeniei europene.

Putem afirma, fără să greșim, că parteneriatul româno-sârb dintre Colegiul Național ,,Ion C. Brătianu,, Pitești și Școala Electrotehnică ,,Nikola Tesla,, din Belgrad este un succes, dovadă că inițial, parteneriatul a implicat șase profesori din colegiul nostru, iar la activitatea din acest an numărul acestora s-a dublat. Au participat urmatoarele cadre didactice din Colegiul Național ,,Ion C. Brătianu,,: Vlad Elena- director, Atanasescu Cristina și Dumitru Florica din partea catedrei de biologie, Răducu Serenela, Cristea Marian și Șuțan Dana – catedra de informatică, Enache Ionuț- catedra de geografie, Bâtan Sanda – psiholog, Duminică Daniela – catedra de limba și literatura română, Guță Cristina – limba engleză și Guțu Iulia, bibliotecar.Același lucru s-a întâmplat și în cazul delegației sabre, care a început cu 3 membri și în final a ajuns la 8.

Toate aceste întâlniri nu ar fi fost posibile fără inițiativa elevului nostru Bogdan Bjelakovic care a intermediat întâlnirea dintre conducerile celor două instituții partenere.