Rezultatele cautarii tale

Prevenirea corupției

”Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare”

Proiect cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional ”Dezvoltarea Capacității Administrative” – cod SMIS 30342

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS), în colaborare cu Universitatea ”Titu Maiorescu” și Asociația pentru Implementarea Democrației implementează în perioada iulie 2011 – februarie 2013 proiectul ”Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare”.

Proiectul reprezintă o inițiativă inovativă și de anvergură, în contextul eforturilor anticorupție ale României în ultimii ani și care confirmă angajamentul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în demersul de prevenire a corupției în educație pe termen mediu și lung, prin valorizarea rolului fundamental pe care educația îl deține în acest domeniu.

În contextul responsabilităților României asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare și Valorificare cu Comisia Europeană, proiectul reprezintă o inițiativă proactivă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în demersurile de prevenire a corupției pe termen mediu și lung.

Principalele obiective ale proiectului sunt următoarele:

 • Dezvoltarea unei strategii anticorupție în educație prin utilizarea unei expertize variate: din mediul guvernamental, academic, neguvernamental, a expertizei unui alt stat membru UE, dar și prin implicarea, în acest demers, a tuturor factorilor cointeresați de la nivel central și local (inspectorate școlare, instituții educaționale, primării, reprezentanți ai altor instituții și organisme).
 • Diagnoza instituțională regională a fenomenului corupției în educație, la nivelul învățământului preuniversitar.
 • Realizarea unei baze de date la nivelul MECTS cu proceduri și instrumente de monitorizare a factorilor vulnerabili din domeniul educației, susceptibili de a genera fapte de corupție în rândul personalului MECTS și al structurilor subordonate.
 • Perfecționarea personalului MECTS din inspectorate școlare și a personalului din administrația publică în domeniul prevenirii și combaterii corupției, prin instruirea a 1400 de funcționari.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

 • 1 diagnoză instituțională privind corupția la nivelul MECTS și al instituțiilor subordonate (4 focus grupuri) – realizată
 • 1 strategie anticorupție în educație – elaborată (prin utilizarea de expertiză din domeniul public, neguvernamental și universitar și expertiză străină) și adoptată
 • 1 seminar anticorupție și 6 ateliere de lucru pentru dezvoltarea documentului strategic – organizate
 • 2 dezbateri regionale organizate pentru consultarea factorilor interesați cu privire la caracterul strategiei anticorupție în educație
 • 1 bază de date cu proceduri și instrumente de monitorizare a factorilor vulnerabili din domeniul educației,susceptibili de a genera fapte de corupție în rândul personalului decident din strunctura MECTS și structurile subordonate – funcțională
 • 1400 de persoane instruite pe problematica corupției în educație și a modalităților de prevenire a acesteia
 • 3 ghiduri în domeniul anticorupție în educație – realizate și distribuite

În urma implementării proiectului, vor rezulta următoarele beneficii:

 • O abordare strategică, pe termen mediu și lung, a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în eforturile de prevenire a corupției în educație
 • Un control optimizat asupra fenomenelor de corupție în educație prin dezvoltarea de bune practici și instrumente de prevenire și monitorizare
 • Întărirea rolului autorităților centrale și locale în monitorizarea punctelor vulnerabile în domeniul corupției în educație
 • Creșterea nivelului de pregătire profesională în domeniul anticorupției a personalului de la nivelul MECTS și de la nivelul organismelor sale subordonate

Persoană de contact: Marin Cristea

Tel. 0745-467709, e-mail: marin.cristea@yahoo.com