Rezultatele cautarii tale

Extinderea competenţelor IT

Obiectivul proiectului

 

„Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar –utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate” este dezvoltarea profesională a resurselor umane din sistemul de învăţământ, prin dobândirea de către acestea de calificări moderne,

adaptate contextului actual al societăţii informaţionale şi cerinţelor pieţii muncii.

Contextul în care se dezvoltă proiectul este:

–  conturat de tendinţele inovatoare în sistemul formării continue

–  flexibilizarea şi diversificarea structurii programelor de formare

–  generalizarea sistemului de credite transferabile în conformitate cu standardele naţionale şi europene

–  utilizarea de strategii de formare interactive, centrate pe rezultat şi pe cursant

Proiectul se adresează personalului didactic şi didactic auxiliar din licee şi răspunde totodată unei nevoi stringente a sistemului românesc de învăţământ, anume crearea unui mediu de învăţare eficient în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi formării unor competenţe profesionale cheie care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii.

Astfel, proiectul oferă grupului ţintă:

–    posibilitatea de a dobândi competenţe profesionale într-o nouă ocupaţie, anumeadministrator de reţea de calculatoare, într-un domeniu aflat în expansiune pe piaţa muncii şi important pentru societatea bazată pe cunoaştere

–   posibilitatea de a-şi completa norma şcolară şi de a nu părăsi sistemul de învăţământ

–    posibilitatea de a se integra într-un sistem social echitabil

Profilul cursantului va fi definit prin criteriile de selecţie următoare:

–  să facă parte din personalul didactic sau didactic auxiliar din învăţământul secundar inferior (şcoli de arte şi meserii), secundar superior (colegii, grupuri şcolare, licee, seminarii) şi postsecundar non-terţiar (şcoli postliceale);

–  să aibă cunoştinţe de operare PC;

–  să fie interesat de domeniul administrării reţelelor de calculatoare;

–  să aibă spirit de iniţiativă;

Persoană de contact:

Prof. Dana Șuțan,    telefon 0788421358, e-mail: laadyxyz@yahoo.com

Pagina oficiala a proiectului: http://www.competente-it.ro/