Rezultatele cautarii tale

Bâtan Sanda Maria

CURRICULUM VITAE


Informaţii personale

Nume / Prenume: Bâtan Sanda Maria
Adresa: Strada Calea Bucureşti, bloc U5,  scara A, apartament 20, Piteşti, Judeţul Argeş, România
Telefon: 0741 068208
Email: sanda_batan@yahoo.com
Data nasterii: 20 octombrie 1972
Nationalitate: română

Experienţa profesională

-1 septembrie 2000 până în prezent-profesor psihopedagog la Colegiul Naţional ”I. C. Brătianu”  Piteşti; din anul 2003- Consilier pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare în Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” ; în anul şcolar 2005- 2006/ 2006-2007 :-coordonator Cerc 1- licee Piteşti al consilierilor pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare;
-metodist ISJ la compartimentul “Consiliere şi activităţi extraşcolare” şi membru în Consiliul Consultativ al ISJ în anii şcolari 2006- 2007, 2007- 2008/ 2008- 2009;
-metodist ISJ la compartimentul Ştiinţe Sociale” în anul şcolar 2008-2009;
-mentor al ISJ la compartimentul Ştiinţe Sociale” în anii şcolari 2006-2009;
-1 septembrie 1999- 31 august 2000 – profesor psihopedagog la Şcoala generală nr. 12 Piteşti;
-1 septembrie 1997- 31 august 1999 – profesor psihopedagog Grădiniţa Specială Piteşti.

Educaţie şi formare

-profesor gradul I din anul 2007;
-1999- 2001: master în Administraţie publică şi Politici publice, Facultatea de Filosofie Bucureşti;
-1992- 1997: Facultatea de Psihopedagogie, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
-1987- 1991: Liceul „Nicolae Bălcescu” din Piteşti, secţia matematică- fizică.

Formare  profesionala continuă

-Cursul de Mentorat “Practicum”- DPPD Argeş, Universitatea Piteşti, octombrie-martie 2008
-participare la stagiul de formare pentru implementarea programei cursului „Educaţia viitorilor părinţi”, propus de MedC, Institutul pentru Ştiinţele Educaţiei şi Fundaţia Copiii Noştri- Institutul de Ştiinţele Educaţiei Bucureşti, aprilie 2007
-participare la stagiul de formare organizat în Bucureşti de ISE şi MedC pentru formatori naţionali în aria curriculară Consiliere şi Orientare- Institutul de Ştiinţele Educaţiei Bucureşti, 11-14 aprilie 2006
-până în prezent- responsabil judeţean pentru formarea profesorilor diriginţi în aria curriculară Consiliere şi Orientare
-Participarea la cursul « Think Together » organizat de ORACLE România la C.N. Ion C. Brătianu, ORACLE România- 30 nov. 2007
-colaborare cu Fundaţia IRSCA şi participarea la cursurile de Gifted Education, Fundaţia IRSCA- 1 noiembrie 2005 – iunie 2006
-Curs postuniversitar de formare profesională în psihoterapie integrativă- Asociaţia Română de Psihoterapie Integrativă, 1 sept. 2008 până în prezent
-Curs formare în psihodiagnoză cu ajutorul testului Rorschach- Asociaţia Română de Rorschach, 1 ianuarie 2009 până în prezent

Preocupări ştiinţifice

Participări la simpozioane ştiinţifice de specialitate:

Denumirea Instituţia organizatoare Data (perioada) In calitate de (organizator, propunător, cursant)
Susţinerea lucrării „Profile de personalitate ale copiilor supradotaţi” Sesiunea  de comunicări ştiinţifice desfăşurată la şcoala „Nicolae Simonide” Piteşti Oct 2006  Propunător lucrare
Sesiunea naţională de referate şi comunicări ştiinţifice cu tema “Să spunem NU violenţei” în cadrul proiectului “6 miliarde de oameni, o singură lume” MECT, ISJ Argeş, Colegiul Naţional Liceal “Al. Odobescu” Piteşti 30 Ianuarie 2008 participare
Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema “Dezvoltarea inteligenţei emoţionale la copii şi adolescenţi”- organizare şi susţinerea lucrării “I.E şi E.Q. – Studiu asupra inteligenţei emoţionale la copiii supradotaţi” ISJ Argeş, Colegiul Liceal “Al. Odobescu ” Piteşti 4 aprilie 2008 Organizator, propunător lucrare
Conferinţa Naţională de Psihoterapie Integrativă, Bucureşti 2009 Asociaţia de Psihoterapie Integrativă din România 28 mai 2009 Participant, prezentare poster
Sesiunea de comunicări cu participare internaţională şi workshop “Personalitatea umană- între normalitate şi anormalitate” Colegiul Psihologilor din România, Consiliul Judeţean Argeş, DGASPC Argeş, Spitalul de psihiatrie “Sf. Maria” Vedea 13 mai 2009 Participare

Activitate desfăşurată în calitate de:

Mentor al Universităţii Piteşti pentru disciplinele de ştiinţe socio-umane 2006-2007, 2007- 2008, 2008- 2009
Metodist al ISJ Argeş şi  coordonator Cerc 1- licee Piteşti al consilierilor pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare. 2005- 2006; 2006-2007; 2007-2008,2008- 2009
Membru  în Consiliul consultativ de specialitate al consilierilor pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare. 2005- 2006; 2006-2007; 2007-2008, 2008- 2009
Responsabil Comisia Metodică a Diriginţilor şi consilier educativ în Colegiul Naţional I. C. Brătianu din 2003 până în prezent
Formator naţional pentru programul Ministerului Educaţiei şi cercetării „Consiliere şi Orientare”, coordonat prin CCD Argeş (180 de ore) Martie 2006- dec. 2007

Realizarea unor activităţi  în cadrul comisiilor metodice/ cercurilor pedagogice

 

Denumirea activitaţii

Cercul pedagogic alconsilierilor pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare, Liceul de Artă “Dinu Lipatti”

Titlul lecţiei/referatului
Prezentarea activităţii cu tema « Creativitatea în şcoală« 
Anul
Iunie 2009
Cercul pedagogic alconsilierilor pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare, C.N I.C. Brătianu Prezentarea proiectuluijudeţean “Să Exmatriculăm Violenţa din Şcoală- Nu violenţa ne face mai puternici” Februarie 2008
Cercul pedagogic alconsilierilor pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare, C.N I.C. Brătianu Prezentarea proiectului “Consiliere şi Orientare” al MECT Oct. 2006

Aptitudini şi competenţe personale

– responsabilitate, competenţă academică, aptitudini pedagogice, motivată, demnă de încredere, energică, serioasă, creativă, imaginativă, capabilă de a vorbi în faţa unui grup, intuitivă şi empatică, sociabilă, abilităţi de comunicare, capacitatea de a organiza, coordona şi superviza activitatea unui grup, analitică, raţională, bună capacitate de a învăţa, de a rezolva probleme, de a evalua, abilităţi de lucru în echipă, independentă şi flexibilă, perseverentă;

Limba maternă: limba română;
Limbi străine cunoscute: limba engleză (comprehensiune, vorbit, scris/citit- nivel mediu);
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului:utilizare limbaje Microsoft Word, Excel, Power Point , utilizare resurse Internet;

Activităţi de voluntariat şii colaborare cu organizaţii non-guvernamentale

-Aprilie 2007, Bucureşti- participare la stagiul de formare pentru implementarea programei cursului „Educaţia viitorilor părinţi”, propus de MedC, Institutul pentru Ştiinţele Educaţiei şi Fundaţia Copiii Noştri
-11-14 aprilie 2006- participare la stagiul de formare organizat în Bucureşti de ISE şi MedC pentru formatori în aria curriculară Consiliere şi Orientare; până în prezent- responsabil judeţean pentru formarea profesorilor diriginţi în aria curriculară Consiliere şi Orientare
-1 noiembrie 2005 până în prezent: colaborare cu Fundaţia IRSCA şi participarea la cursurile de GiftedEducation.
-6-19 septembrie 2004- participare în calitate de trainer la proiectul „Şcoala de Vară Cadre Educative Non-formale.Şcoala de Job” desfăşurat de Asociaţia Tineri pentru Terra  organizat prin intermediul Serviciului de Informare si Consiliere Vocaţionala, proiect finanţat de Autoritatea Naţională pentru Tineret in cadrul campaniei de stimulare a participării tinerilor la viaţa comunităţii.
-1 septembrie 2003- 31 iulie 2004- participare la proiectul Tineri Activi Integraţi în Comunităţile Locale, organizat de ATTAcu sprijin DAI /GRASP cu finanţare din partea Guvernului Statelor Unite prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi având drept obiectiv promovarea unor servicii de consilierevocaţională pentru absolvenţii studiilor liceale şi universitare, în colaborare cu administraţia publică locală din Piteşti şi din comuna Mozăceni, Argeş.
-11- 16 iulie 2004, participarea la cursul de bază româno- belgian pentru grupurile locale de tineret organizat în localitatea Sălişte de AGLT în colaborare cu fundaţiaSomeprov.z.w cu temele: construirea jocului, metodologia jocului, leadership, organizarea grupului, participare şi acţiune democratică, comunicare şi constituirea reţelelor;
-1 noiembrie 2001- 31 ianuarie 2003, formare initiala în somatoterapie şi participare la grupul de dezvoltare personală (180 de ore);
-participarea la proiectul „Educaţie pentru viaţă” în anul2000, proiect realizat în colaborare cu Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică şi cu DJTS Argeş şi destinat educaţiei civice, dezvoltării personale şi orientării şcolare şi profesionale a adolescenţilor.

Recomandări

Coordonator Centru de Asistenţă Psihopedagogică Argeş, prof. Constantinescu Cornel;
Inspector specialitate (Ştiiţe socio-umane) ISJ Argeş, prof. Didiţă Paul ;
Inspector de specialitate (Programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare) ISJ Argeş, prof. Ciobanu Elena
Director Colegiul Naţional I.C. Brătianu Piteşti, prof. Miu Barbu.