Rezultatele cautarii tale

Profesori matematica

Sorin Ulmeanu
Profesor matematica

Citeste mai mult ➜

Angela Vlad
Profesor matematica

Citeste mai mult ➜

Gratiela Necula
Profesor matematica

Citeste mai mult ➜

Daniel Jinga
Profesor matematica

Citeste mai mult ➜

Elena Tănasie
Profesor matematica

Citeste mai mult ➜

Prezentare generala

Membrii comisiei desfăşoară o activitate de mare complexitate şi răspundere, urmarind:

  • formarea unei culturi matematice pentru toţi elevii;
  • determinarea de trasee individuale de învăţare, în scopul realizării performanţei;

Pentru aceasta există o permanentă preocupare ce vizează pregătirea continuă, concretizată în:

  • participarea la cursuri de perfecţionare continuă organizate de C.C.D. şi D.P.P.D.;
  • participarea la cursuri de master “Management educaţional”, organizate de Universitatea Piteşti;
  • participarea la sesiuni de referate şi comunicări ale cadrelor didactice;
  • propuneri de probleme pentru concursurile şcolare;
  • elaborarea de culegeri de probleme sau materiale didactice auxiliare.

„Matematica nu înseamnă calcul. Calculul este făcut de maşini de calcul. Matematicii îi aparţine fantezia, imaginaţia, demonstraţia. Toate au caracter pur uman şi nu pot fi făcute decât de oameni.” Grigore Moisil