Rezultatele cautarii tale

Tănase Oana- Andreea

CURRICULUM VITAE


Informaţii personale

Nume / Prenume : Tănase Oana- Andreea
Adresa:Strada Fraţii Goleşti,Piteşti, judeţul Argeş
Email: oanandreea_tanase@yahoo.com
Data nasterii: 02-05-1982
Nationalitate: română

Domeniul ocupaţional

Învăţământ

Experienţa profesională

Perioada:

2007 – prezent
01.09.2006-31.08.2007
01.09.2005-31.08.2006
Funcţia sau postul ocupat
Profesor titular de Limba şi literaratura franceză(Colegiul Naţional ‚”Ion C. Brătianu”, Piteşti) .Doctor în Filologie.
Profesor Institutul Francez, Bucureşti (predare cursuri de Limba franceză pentru pesonalul TESA- beneficiar Dacia Groupe Renault ,Mioveni, 2009)
Profesor titular de Limba şi literaratura franceză, Membră a Comisiei pentru activităţi educative şi culturale (Grup Şcolar de Industrializarea Lemnului, Piteşti).
Profesor titular de Limba şi literaratura franceză, Responsabil comisie metodică  Limbi moderne, profesor diriginte (Grup Şcolar Tehnologic „Aro”, Câmpulung)
Activităţi şi responsabilităţi principale
Proiectarea didactică în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare; eficientizarea procesului de predare/invatare prin corelarea obiectivelor cu continuturile şi cu metodele de evaluare;
Realizarea portofoliului de specialitate;organizarea de concursuri şcolare de specialitate.
Coordonarea activităţilor având un caracter educativ şi cultural.
Realizarea documentelor şcolare pentru comisia metodică de limbi moderne; monitorizarea activităţilor propuse în cadrul comisiei.
Numele şi adresa angajatorului:
-Colegiul Naţional ‚”Ion C. Brătianu”, Piteşti, Str. Armand Calinescu, Nr. 14
Institutul Francez, Bucureşti;
-Grup Şcolar de Industrializarea Lemnului, Piteşti,Strada Pătraşcu Vodă, nr.2;
-Grup Şcolar Tehnologic „Aro”, Strada Calea Braşovului,nr.1,Câmpulung, Argeş.

Educaţie şi formare

Perioada
2013
2013
2012
2008- 2011
2011
2009
2009
2007-2008
2007-2008
2005-2007
2007
2007
2007
2007
2006
2004 (februarie- iulie)
2001-2005
1997-2001

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

-Stagiu de formare CEPEC International, Lyon, 2013- subvenţie acordată de MEN, constând în pachetul  educaţional în Franţa, la Lyon, în cadrul proiectului strategic POSDRU :“Formarea continuă a cadrelor didactice  pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel  european a competenţelor lingvistice.”
– Gradul didactic I- februarie 201
– Program de formare continuă POSDRU, 2012:“Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice” (41 de credite profesionale transferabile)
– Doctorat, domeniul fundamental Ştiinţe umaniste, domeniul Filologie, Universitatea din Piteşti.
In anul II de doctorat – bursa doctorală la Universitatea Paris-Est , Franţa
   Stagiu de cercetare doctorală şi mobilitate la Universitatea PARIS-EST, Franţa, în cadrul contractului POSDRU “Sprijinirea tinerilor doctoranzi cu frecvenţă prin acordarea de burse doctorale.”
Programul naţional de training în autorat ştiinţific din cadrul proiectului “Doctoratul în Şcoli de Excelenţă- Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi cresterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică”
 –Programul de formare continuă– “Iniţiere IT şi Utilizare AeL “, (25 de credite profesionale transferabile)
  -Programul de formare continuă– “Incă o şansă”, (25 de credite profesionale transferabile)
Program de formare continuă: “Formarea Liderilor Educaţionali”(Management Educaţional”, “Tehnologia Informaţiei Computerizate”)(60 de credite profesionale transferabile)
– Program de formare continuă- Comunicare şi Curriculum (30 de credite profesionale transferabile
– Master “Ştiinţa şi practica traducerii”- Traductologie ( 2 ani)
Forum „ Innover en français „
Forum „ Innover en français „
-Stagiu de formare: Formarea metodologică şi pedagogică-“ Des ateliers de formation méthodologique et pédagogique pour l`enseignement du FLE ”, Institutul Francez, Bucureşti
Stagiu de formare: Formarea metodologică şi pedagogică“Une nouvelle conception de l`évaluation: Le  CECRL et le DELF “, Institutul Francez, Bucureşti
– Stagiu de formare: Formarea metodologică şi pedagogică- “ Intégration des NTICE en classe de FLE”, Institutul Francez, Bucureşti
Stagiu de formare:Formarea metodologică şi pedagogică- “L`intercompréhension: une idée pour
un cours de langues en option”, Institutul Francez, Bucureşti
Definitivarea în învăţământ , 2007
Stagiu de formare: “Stage de formation des formateurs FOS: Tourisme- Guides”
Curs de formareInformaţia înseamnă putere! Fii puternic!”
 -Curs de formare POSDRU ”Tineri împotriva violenţei”
Curs de perfecţionare:“Limba engleza I”
– Curs de perfecţionare:“Limba engleza II”
– Curs de perfecţionare:“Valori culturale europene”
– Curs de perfecţionare:“Educaţie pentru sanătate”
– Curs de perfecţionare:“ Formarea profesorului documentarist”
– Curs de perfecţionare:”Consiliere şi orientare”
-Bursă de studiu Socrates- Erasmus(Literatura franceză), Universitatea din Nice(Franţa) „Sophia Antipolis”
Specializarea Franceză-Română.- 4 ani (la examenul de admitere din iulie 2001 am ocupat prima poziţie la Facultatea de Litere şi la specializarea Franceză-Română)
-Colegiul Naţional „Ion C. Brătiănu”, Piteşti

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

CEPEC International, Lyon
Universitatea din Piteşti
MECTS
Universitatea din Piteşti
Universitatea din Piteşti
Casa Corpului Didactic, Argeş
Casa Corpului Didactic, Argeş
Casa Corpului Didactic, Argeş
Casa Corpului Didactic, Argeş
Universitatea din Piteşti
Ambasada Franţei
Ambasada Franţei
Institutul Francez, Bucureşti
Institutul Francez, Bucureşti
Institutul Francez, Bucureşti
Institutul Francez, Bucureşti
Casa Corpului Didactic, Argeş
Casa Corpului Didactic, Argeş
Casa Corpului Didactic, Argeş
Casa Corpului Didactic, Argeş
Casa Corpului Didactic, Argeş
Casa Corpului Didactic, Argeş
Casa Corpului Didactic, Argeş
DPPD. Universitatea din Piteşti
Alianţa Franceză, Piteşti
Universitatea din Piteşti

Calificarea / diploma obţinută

Atestat stagiu
Ordin de Ministru din 06.02.2013 ( Echivalare titlu ştiinţific de doctor cu gradul didactic I)
Adeverinţă/ Certificat (41 de credite profesionale transferabile)
Diploma de Doctor în Filologie
Diplomă de participare la programul  naţional
Atestat de formare continuă (acreditare CNFP-25 de credite profesionale transferabile)
Atestat de formare continuă (acreditare CNFP-25 de credite profesionale transferabile)
Atestat de formare continuă (acreditare CNFP-60 de credite profesionale transferabile)
Atestat de formare continuă (acreditare CNFP-30 de credite profesionale transferabile)
Diplomă absolvire Master
Diplomă de participare Forum „ Innover en français
Diplomă de participare Forum „ Innover en français
Atestat stagiu
Atestat stagiu
Atestat stagiu
Atestat stagiu
Certificat definitivare în învăţământ
Atestat stagiu
Diplomă de Licenţă în Filologie,  specializarea Franceză – Română.
Diplomă de bacalaureat

Aptitudini şi competenţe personale

Limba  maternă: Română;

Limbi străine cunoscute:

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba Franceză C2 C2 C2 C2 C2
Limba Engleză B2 B2 B2 B2 B2

Competenţe şi abilităţi sociale

 Bune abilităţi de comunicare şi relaţionare cu cei din jur, adaptabilitate, toleranţă, disponibilitate pentru lucrul în echipă .
Competenţe şi aptitudini organizatorice
Evaluarea corectă şi obiectivă a elevilor, implicarea acestora în activităţi cu caracter didactic şi cultural şi coordonarea acestora.
Determinare, rigurozitate si disciplina, flexibilitate, creativitate.
Capacitatea de motivare a membrilor catedrei de Limbi Moderne.
Stabilirea corectă a sarcinilor şi a obiectivelor în raport cu competenţele fiecăruia şi cu obiectivul propus

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizare Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet, AeL

Proiecte, concursuri de specialitate, activităţi extracurriculare

Membru în Comisia de organizare Olimpiada de Limba franceză, etapa  judeţeană 2013, 2008
Responsabil şi inţiator din partea Colegiul Naţional ” Ion C.Brătianu” în cadrul acordului de parteneriat cu Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere, în realizarea de proiecte educative.
Organizator şi inţiator Atelier de teatru şi literatură franceză „Cafeneaua literară
( în scopul cunoşterii operelor marilor clasici francezi, a perfecţionării limbii franceze şi a traducerii)
Organizator pe şcoală al concursului Cangurul lingvist, Secţiunea Franceză-Spaniolă: 2007-prezent
Organizator serbare “Ziua Internaţionalâ a Francofoniei: Francophonie-frontières effacées” 2012- având invitaţi studenţi şi domni profesori de la Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti, în baza acordului de parteneriat.
Profesor organizator manifestari de Ziua Internaţională a Francofoniei din 2007-prezent
Organizator Serbare de Crăciun, “Noël, fête de la paix et de la lumière
Profesor organizator şi coordonator serbare dedicată Zilei Internaţionale a Limbilor moderne, 2009
Profesor organizator serbare “Să sărbatorim împreună Ziua copilului!” 2009(Săptămâna Porţilor deschise)
Profesor organizator Concursul Naţional “Olimpiadele Cunoaşterii”, 2007, 2008, 2009
Profesor coordonator la proiectul “Repere culturale românesti în context european” şi participare la simpozionul judeţean “Uniunea Europeană-identitate şi diversitate culturală”, 2008 şi 2009
Profesor coordonator la concursul şi simpozionul “Euro Hora” faza judeţeană, 2008
Profesor participant la proiectul “Certificatul Şcoala Europeană”, 2006
Profesor organizator Cerc pedagogic 2006 „Învăţarea Limbii franceze prin practica teatrală – Cortina se ridică”.Prezentarea şi punerea în scenă a piesei „Le Mariage de Figaro” de Beaumarchais
Profesor examinator/ evaluator în comisia de obţinere a atestatului lingvistic (pentru clasele cu profil bilingv)
Profesor evaluator la Olimpiada de Limba franceză, faza judeţeană
Participare ca profesor evaluator/examinator la Examenul de bacalaureat
Membru în Comisie Centru de Testare pentru Testele Naţionale

Publicaţii:

Oana- Andreea Tănase – „Déjeuner du matinetQuand tu dors” : deux poèmes prévertiens dans le miroir et un „ dialogue” imaginaire. Lucrǎrile celei de-a X-a Conferinţe Internaţionale a Facultǎţii de Litere,Piteşti, 14-16 Iunie 2013,Language and Literature: European Landmarks of identity/ Limbă şi Literatură,Repere identitare în  context european, Langage et Littérature. Repères identitaires en contexte européen.
Oana- Andreea Tănase- La magie derrière les „connotations symboliques” et les „images associées” dans l`univers poétique prévertien, Lucrǎrile celei de-a IX-a Conferinţe Internaţionale a Facultǎţii de Litere,Piteşti, 8-10 Iunie 2012,Language and Literature: European Landmarks of identity/ Limbă şi Literatură,Repere identitare în  context european, Langage et Littérature. Repères identitaires en contexte européen, Nr. 10/2012, volumul II, Editura Universitǎţii din Piteşti 2012, ISSN 1843-1557, pp.317-325.
Oana- Andreea Tănase- Les mots derrière les mots dans l`univers poétique prévertien, Lucrǎrile celei de-a VIII-a Conferinţe Internaţionale a Facultǎţii de Litere,Piteşti, 17-19 Iunie 2011,Language and Literature: European Landmarks of identity/ Limbă şi Literatură,Repere identitare în  context european, Langage et Littérature. Repères identitaires en contexte européen,  Nr. 9/2011, volumul II, Editura Universitǎţii din Piteşti 2011, ISSN 1843-1557, pp.181-188.
Oana- Andreea Tănase-„Visages” de l`amour dans l`univers poétique prévertien, în STUDII ŞI CERCETĂRI FILOLOGICE , Seria masteranzi şi doctoranzi, Nr. 3/2011, Editura Universităţii din Piteşti, 2011, ISSN 2066-7388 pp. 61-66.
Oana- Andreea Tănase- L`Implicite dans le poème „Promenade de Picasso, de Jacques Prévert”, Lucrǎrile celei de-a VIII-a Conferinţe Internaţionale a Facultǎţii de Litere, Piteşti, Language and Literature: European Landmarks of identity/ Limbă şi Literatură,Repere identitare în  context european, Langage et Littérature. Repères identitaires en contexte européen, Nr. 7/2010 volumul II, Editura Universitǎţii din Piteşti 2010. ISSN 1843-1557,pp. 269-276.
Oana- Andreea Tănase- „L`Intertextualité dans le roman „Le Procès-Verbal” de J.-M.G. Le Clézio”, Lucrǎrile celei de-a VII-a Conferinţe Internaţionale a Facultǎţii de Litere, Piteşti, 5-7 Iunie 2009: Language and Literature: European Landmarks of identity/ Limbă şi Literatură,Repere identitare în  context european,Nr. 5/2009, volumul II, Editura Universitǎţii din Piteşti 2009, ISSN 1843-1577,pp.118-126.
Oana- Andreea Tănase-Jacques Prévert- Magie des mots et jeux de langage dans le poème „Promenade de Picasso”în STUDII ŞI CERCETĂRI FILOLOGICE,Seria masteranzi şi doctoranzi,Nr.1/2009, Editura Universitǎţii din Piteşti., 2009, ISSN 2066-7388,pp.133-142.
Oana- Andreea Tănase –Voix entrecroisées dans le roman „Le Procès-verbal” de J-M.G. Le Clézio, în cadrul celei de-a VI-a  Conferinţe Internaţionale: Limbă şi Literatură,Repere identitare în  context european, Piteşti, mai,2008, Editura Universitǎţii din Piteşti. Volumul II, ISSN 1843-1577,pp.139-148
Articole publicate în Revista Argeş, Centrul Cultural Piteşti , ISSN  1221-2350
Articole publicate în revista Catedra, Casa Corpului Didactic, Argeş.

Participări la seminarii şi conferinţe:

Conferinţa Internaţională a Facultǎţii de Litere, Piteşti, 14-16 Iunie 2013: Language and Literature: European Landmarks of identity/ Limbă şi Literatură, Repere identitare în context european.
Conferinţa Internaţională a Facultǎţii de Litere, Piteşti,8-10 Iunie 2012:Language and Literature: European Landmarks of identity/ Limbă şi Literatură,Repere identitare în  context european.
Conferinţa Internaţională a Facultǎţii de Litere, Piteşti, 17-19 Iunie 2011: Language and Literature: European Landmarks of identity/ Limbă şi Literatură, Repere identitare în context european.
Conferinţa Internaţională a Facultǎţii de Litere, Piteşti, 2010: Language and Literature: European Landmarks of identity/ Limbă şi Literatură, Repere identitare în context european.
Conferinţa Internaţională a Facultǎţii de Litere, Piteşti, 5-7 Iunie 2009: Language and Literature: European Landmarks of identity/ Limbă şi Literatură, Repere identitare în context european.
Conferinţa Internaţională: Limbă şi Literatură, Repere identitare în context european, Piteşti, 23-25 mai, 2008.
Sesiunea de comunicări a masteranzilor şi doctoranzilor, Şcoala Doctorală de  Litere a Universităţii din Piteşti, 14-22 mai 2009
Sesiunea de comunicări a masteranzilor şi doctoranzilor, Şcoala Doctorală de  Litere a Universităţii din Piteşti, 6-13 mai 2011

Informaţii suplimentare

Autorizaţie de traducător pentru limba franceză, eliberată de către Ministerul Justiţiei, 14 decembrie 2006