Rezultatele cautarii tale

Profesori limba romana

Iudita Ieremia
Profesor limba română

Citeste mai mult ➜

Alina Manea
Profesor limba română

Citeste mai mult ➜

Gabriela Georgescu
Profesor limba română

Citeste mai mult ➜

Dana Duminică
Profesor limba română

Citeste mai mult ➜

Ileana Topologeanu
Profesor limba română

Citeste mai mult ➜

Carmen Simulescu
Profesor limba română

Citeste mai mult ➜

Ruxandra Corodi
Profesor limba română

Citeste mai mult ➜

Laura Boncea
Profesor limba română

Citeste mai mult ➜

Dorina Firuță
Profesor limba română

Citeste mai mult ➜

Prezentare generala

Activitatea Catedrei de limba şi literatura română din Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu”
se concretizează, în primul rând, în rezultatele obţinute de elevi, o parte dintre acestea
găsindu-se şi în acest site.

La examenul de bacalaureat rezultatele obţinute la obiectul limba şi literatura română sunt foarte bune: 75% note între 9 şi 10; 23% note între 8 şi 9; 1,50% note între 7 şi 8; 0,50% note între 6 şi 7.
Numeroase premii la diverse concursuri: Concursul Naţional „e-LITERA” soft educaţional (două Menţiuni 2007 şi 2008, Premiul I 2007, Premiul I 2008, Marele Premiu 2008, Premiul II 2009); Concursul Naţional „Tinere condeie” (două Premii I 2008); Concursul Naţional de Oratorie (Premiul II 2008) şi multe alte concursuri de eseuri, de reviste şcolare, de soft educaţional etc.
Elevii sunt antrenaţi, de asemenea, într-o serie de activităţi desfăşurate la biblioteca colegiului: „Ora de lectură”, „Ora de poezie”, concursuri pe teme literare, simpozioane, sesiuni de comunicăr, lansări de carte, întâlniri cu scriitorii etc.
Membrii acestei catedre editează Revista Catedrei de Limba şi Literatura Română, cuprinzând un bogat material critic de specialitate, care se adresează atât elevilor, cât şi colegilor de catedră din alte şcoli. De asemenea, au o intensă activitate publicistică în diferite reviste, sunt autori de auxiliare şcolare, autori de cărţi de critică şi de literatură beletristică.
Preocupaţi de propria educaţie şi formare profesională, profesorii de limba şi literatura română din acest colegiu sunt absolventi ai unor cursuri postuniversitare sau înscrişi la doctorat; de asemenea, au absolvit o serie de cursuri organizate de Casa Corpului Didactic ori de Universitate.
Participă activ la viaţa culturală a municipiului, realizând parteneriate cu Centrul Cultural, Biblioteca Judeţeană, Fundaţia „Liviu Rebreanu” etc.
Profesorii din această catedră sunt totodată mentori, formatori, metodişti, membri ai Consiliului consultativ al I.S.J. Argeş.

A vorbi despre limba română este ca o duminică. Niciodată limba nu poate să fie a unuia singur, chiar dacă el se numeşte Eminescu. Numele ei este numele întregului nostru popor, viaţa ei e destinul acestui popor. Mai doarme din când în când în trupul unui poet, dar pleacă repede însângerată de istorie. Limba română este patria mea. (Nichita Stănescu)