Rezultatele cautarii tale

Nedelea Ionela Otilia

CURRICULUM VITAE


Informaţii personale

Nume / Prenume: Nedelea Ionela Otilia
Adresa: Strada 1 decembrie 1918, bl. M4, sc. B, ap. 15, Piteşti, Argeş
Telefon: 0745161789
Data nasterii: 27 mai 1977
Nationalitate: română

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Metodist ISJ Argeş.

Experienţa profesională

2001-2009 Profesor informatică Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu”, Piteşti
2001-2002 Asistent Universitatea din Piteşti
2000-2001 Profesor informatică Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, Braşov
2000-2001 Formator, gestionarea stadiului de „Iniţiere în predarea asistată de calculator”
1999-2000 Profesor informatică Grup Şcolar Tractorul, Braşov

Funcţia sau postul ocupat:

Profesor titular informatică;
Asistent baze de date;
Profesor titular informatică, diriginte, responsabil catedră;
Profesor formator;
Profesor suplinitor  informatică.
Activităţi şi responsabilităţi principale:
Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu”, str. Armand Călinescu nr. 14, Piteşti;
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice;
Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, Braşov;
Casa Corpului Didactic, Braşov;
Grup Şcolar Tractorul, Braşov.

Educaţie şi formare

Anul şcolar 2008-2009 Gradul didactic I;
Septembrie 2008 – Curs pentru utilizarea aplicaţiei AEL;
Iunie 2008 – Curs de mentori „Practicum”;
Noiembrie 2007 – Stagiul „Consiliere şi orientare”;
Noiembrie 2007 – Curs „Think.com”;
Iulie 2007 – Curs pentru finanţarea programelor structurale din fonduri europene;
August 2005 – Gradul didactic II;
August 2001 – Definitivare în învăţământ;
Aprilie 2001 – Gestionarea stadiului de „Iniţiere în predarea asistată de calculator”, calificarea de formator;
Martie 2001 – Stagiul de formare prin proiectul „Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice”;
Iulie 2000 – Examen de titularizare în învăţământ, titular în învăţământ cu media 9.57;
Iunie 1999 – Examen de licenţă, obţinerea titlului de LICENŢIAT ÎN INFORMATICĂ, profilul matematică, specializarea informatică;
1995-1999 – Universitatea Bucureşti, Facultatea de matematică, specializarea informatică;
Iunie 1995 – Examen de bacalaureat;
1991-1995 – Liceul Teoretic „Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeş;
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Universitatea Piteşti, DPPD, Argeş;
Siveco, România;
DPPD, Argeş;
Casa Corpului Didactic, Piteşti;
Oracle Education Foundation;
Casa Corpului Didactic, Piteşti;
Universitatea Piteşti, DPPD, Argeş;
Universitatea Bucureşti, Facultatea de matematică;
Casa Corpului Didactic, Braşov;
Casa Corpului Didactic, Braşov- „Open Socity Foundation” (Fundaţia pentru o societate deschisă);
Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov (examen naţional);
Universitatea Bucureşti, Facultatea de matematică, specializarea informatică;
Universitatea Bucureşti, Facultatea de matematică, specializarea informatică;
Liceul Teoretic „Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeş;
Liceul Teoretic „Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeş.

Aptitudini şi competenţe personale

Limbi străine cunoscute:

-engleză, franceză;

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba
Engleză C1 Utilizator experimentat B1 Utilizator independent A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar
Franceză C1 Utilizator experimentat B1 Utilizator independent A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale:
-spiritul de echipă;
-capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă;
-o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de diriginte şi formator;

Competenţe şi aptitudini organizatorice:
-spirit organizatoric (experienţă în organizare de concursuri şcolare de nivel local şi judeţean);
-experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului:
-o foarte bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™;
-cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor CorelDraw şi QuarkXPress;
-o foarte bună cunoaştere şi stăpânire a aplicaţiei Ael;
-Programare în limbajele pascal, C++, baze de date (Fox Pro, Visual Fox Pro, Oracle).

Informaţii suplimentare 

Profesor evaluator la olimpiadele şi concursurile şcolare ale disciplinei (Olimpiada judeţeană de Informatică, Olimpiada de Informatică – faza locală, Concursul Judeţean „Dan Barbilian”, Concursul „Info Educaţia” – etapa judeţeană, examenul de bacalaureat, Concursul de Informatică Aplicată, Mica olimpiada – Şcoala „Mircea cel Bătrân” Piteşti)
Propunător de subiecte la diferite concursuri (Concursul Judeţean „Dan Barbilian”, Mica olimpiadă, Olimpiada de Informatică – faza locală, Examenul de ocupare a catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar, Concursul de Informatică Aplicată)
Pregătirea elevilor participanţi la diferite concursuri şi examene (olimpiade, concursuri de informatică, examenul de bacalaureat) în urma cărora aceştia au obţinut rezultate bune şi foarte bune răsplătite cu premii şi menţiuni.