Rezultatele cautarii tale

Miu Barbu

CURRICULUM VITAE


Informaţii personale

Nume / Prenume: Miu Barbu
Adresa: nr.25, str. Dumbravei cod poştal :110058, mun. Piteşti, jud. Argeş, România
Telefon: 0248 – 216303 (acasă ); 0721-478189; 0248 – 218190 ; 0248- 210477 – serviciu
Fax: 0248 – 218190;  0248-210477
Email: barbumiu@yahoo.com
Data nasterii: 24 iulie 1956
Nationalitate: română

Experienţa profesională

Perioada ( de la – până la ): 15 martie 2005 – în prezent
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional “ Ion C. Brătianu” Piteşti, jud. Argeş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de conducere
Funcţia sau postul ocupat: director
Principalele activităţi şi responsabilităţi: conducerea întregii activităţi din Colegiul Naţional “ Ion C. Brătianu” Piteşti


Perioada ( de la – până la ): 13 octombrie 2003 – 15 martie 2005
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional “ Ion C. Brătianu” Piteşti, jud. Argeş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de predare
Funcţia sau postul ocupat: profesor
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activitate didactică de predare a chimiei activitate didactică de educare a elevilor


Perioada ( de la – până la ): 9 iulie 2001 – 13 octombrie 2003
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional “ Ion C. Brătianu” Piteşti, jud. Argeş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de conducere
Funcţia sau postul ocupat: director
Principalele activităţi şi responsabilităţi: conducerea întregii activităţi din Colegiul Naţional “Ion C. Brătianu” Piteşti


Perioada ( de la – până la ): 23 mai 2001 – 09 iulie 2001
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional “ Ion C. Brătianu” Piteşti, jud. Argeş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de predare
Funcţia sau postul ocupat: profesor
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activitate didactică de predare a chimiei activitate didactică de educare a elevilor


Perioada ( de la – până la ): 26 ianuarie 1998 – 23 mai 2001
Numele şi adresa angajatorului: Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de îndrumare şi control
Funcţia sau postul ocupat: inspector şcolar pe probleme de evidenţă şi mişcare a personalului didactic
Principalele activităţi şi responsabilităţi: coordonarea activităţii de încadrare, de normare, de mişcare a personalului didactic din unităţile şcolare ale judeţului Argeş


Perioada ( de la – până la ): 1 septembrie 1995 – 26 ianuarie 1998
Numele şi adresa angajatorului: Liceul Teoretic “ Al. Odobescu “ Piteşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de conducere
Funcţia sau postul ocupat: director
Principalele activităţi şi responsabilităţi: conducerea întregii activităţi din Liceul Teoretic “Al. Odobescu” Piteşti


Perioada ( de la – până la ): 10 ianuarie 1994 – 1 septembrie 1995
Numele şi adresa angajatorului: Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de îndrumare şi control
Funcţia sau postul ocupat: inspector şcolar pe probleme de evidenţa cadrelor didactice
Principalele activităţi şi responsabilităţi: coordonarea activităţii de încadrare, de normare, de mişcare a personalului didactic din unităţile şcolare ale judeţului Argeş


Perioada ( de la – până la ): 1 septembrie 1990 – 10 ianuarie 1994
Numele şi adresa angajatorului: Liceul Teoretic “Al. Odobescu” Piteşti , jud. Argeş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de conducere
Funcţia sau postul ocupat: director adjunct
Principalele activităţi şi responsabilităţi: conducerea activităţii didactice şi didactic – auxiliare din Liceul Teoretic “ Al. Odobescu” Piteşti


Perioada ( de la – până la ): 1 februarie 1990 – 1 septembrie 1990
Numele şi adresa angajatorului: Liceul Industrial Colibaşi oraş Mioveni, jud. Argeş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de predare
Funcţia sau postul ocupat: profesor
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activitate didactică de predare a chimiei activitate didactică de educare a elevilor


Perioada ( de la – până la ): 1 septembrie 1986 – 1 februarie 1990
Numele şi adresa angajatorului: Liceul Industrial Colibaşi oraş Mioveni, jud. Argeş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de conducere
Funcţia sau postul ocupat: director adjunct
Principalele activităţi şi responsabilităţi:conducerea activităţii didactice şi didacticauxiliare din Liceul Industrial Colibaşi


Perioada ( de la – până la ): 1 septembrie1981 – 1 septembrie 1986
Numele şi adresa angajatorului: Liceul Industrial Colibaşi oraş Mioveni, jud. Argeş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de predare
Funcţia sau postul ocupat: profesor
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activitate didactică de predare a chimiei activitate didactica de educare a elevilor


Educaţie şi formare

Perioada ( de la – până la): 1 septembrie 2004 – 1 septembrie 2006
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională: Universitatea din Piteşti
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale : managementul strategic al resurselor umane
Tipul calificării – diploma obţinută: master (120 credite)
Nivelul de clasificare a formei de: postuniversitar instruire / învăţământ


Perioada  ( de la – până la): 1noiembrie  2001 –  19 iunie 2009
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Universitatea din Bucureşti
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: chimie
Tipul calificării – diploma obţinută: doctor în ştiinţe chimice
Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ: postuniversitar


Perioada  ( de la – până la): 8 martie 2007 – 10 iulie 2007
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului CNFPIP – CCD Argeş
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: management educaţional
Tipul calificării – diploma obţinută: atestat de formare continuă (60 credite)
Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ: formare continuă


Perioada  ( de la – până la): 14 aprilie 2007 – 11 septembrie 2007
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului CNFPIP – CCD Argeş
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: management şi comunicare
Tipul calificării – diploma obţinută: atestat de formare continuă (30 credite)
Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ: formare continuă


Perioada  ( de la – până la): 13 ianuarie 2007 – 8 iunie 2008
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului CNFPIP – CCD Argeş
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: comunicare şi curriculum
Tipul calificării – diploma obţinută: atestat de formare continuă
Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ: formare continuă


Perioada  ( de la – până la): iunie – septembrie 2001
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Proiectul de reformă a învăţământului preuniversitar Componenţa “ Managementul şi finanţare” Centrul  regional Craiova
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: formare managerială a directorilor de unităţi şcolare
Tipul calificării – diploma obţinută: certificat de absolvire
Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ: perfecţionare şi formare


Perioada  ( de la – până la): octombrie 1998 –  decembrie 1999
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Proiectul de reformă a învăţământului preuniversitar Componenţa “ Managementul şi finanţare” Centrul  regional Craiova
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: formarea inspectorilor şcolari
Tipul calificării – diploma obţinută: certificat de absolvire
Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ: perfecţionare şi formare


Perioada  ( de la – până la): septembrie 1991 – septembrie 1993
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională: Universitatea Bucureşti
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: Chimie
Tipul calificării – diploma obţinută: certificat de obţinere a gradului didactic I
Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ: perfecţionare postuniversitară


Perioada  ( de la – până la): 1septembrie 1980 -1 septembrie 1981
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională: Universitatea Bucureşti
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: Chimie
Tipul calificării – diploma obţinută: certificat de absolvire
Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ: studii postuniversitare


Perioada  ( de la – până la): 1 septembrie 1976 – 1 septembrie 1980
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Institutul Politehnic Bucureşti
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: Chimie
Tipul calificării – diploma obţinută: Diplomă de licenţă
Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ: studii universitare

Aptitudini şi competenţe personale

1.Limba maternă: Limba română
2.Limbi străine: citit – limba franceză – satisfăcător
3.Operare PC: satisfăcător

Aptitudini şi competenţe sociale

– întocmirea şi derularea unor proiecte finanţate din fonduri Phare;
– „ Înfiinţarea Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni Piteşti”;
– „Consolidarea Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni Piteşti”;
– „ Lecţia de democraţie “;
– “ Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Asociaţiei Junimea „;
– membru fondator al Asociaţiei “Junimea “- Colegiul Naţional “Ion C. Brătianu “,
întocmirea statutului acesteia şi întreprinderea demersurilor necesare pentru
legalizarea acesteia;
– întocmirea şi implementarea proiectului “Educaţia pentru voluntariat „- derulat cu fonduri de la ANT.

Aptitudini şi competenţe organizatorice

-organizarea şi coordonarea acţiunilor ce implică derularea activităţii Colegiului Naţional “Ion C. Brătianu” – Piteşti;
-organizarea şi coordonarea unor acţiuni ale Asociaţiei Junimea care au un caracter social, extracurricular, de voluntariat.

Aptitudini şi competenţe artistice

– membru al studioului de teatru “ Tudor Muşatescu” al cadrelor didactice din municipiul Piteşti

Permis de conducere  – Da.

Alte aptitudini şi competenţe

– metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş
– profesor mentor în vederea desfăşurării practicii pedagogice a studenţilor de la Universitatea Piteşti
Publicaţii :
– “Alături de tineri “ – vol. I (2000), vol. II (2001), vol. III (2003)- carte cu caracter educativ pentru elevii de liceu
– “Geologie “ – manual pentru Curriculum la decizia şcolii
– studii, cercetări şi comunicări ştiinţifice – „Regimul poluanţilor în municipiul Piteşti şi în zona limitrofă “- Sesiunea de Comunicări ştiinţifice 25-26 mai 2001 – Sibiu
– “Condiţiile climatice care favorizează concentrarea poluanţilor în atmosferă „ – Sesiunea de Comunicări 1-3 noiembrie 2002 – Sibiu;
– „ Concentraţii maxime şi minime ale poluanţilor atmosferici în municipiul Piteşti şi împrejurimi „ – Buletinul Ştiinţific nr. 2 / 2003 – Universitatea din Piteşti;
– „Regimurile de poluanţi atmosferici din municipiul Piteşti şi propuneri privind strategia comunitară de combatere a lor „- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice , 17-18 mai 2003, Universitatea din Piteşti;
– „Interacţiunea aer – poluanţi în municipiul Piteşti”- Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice 24-25 aprilie 2004 – Universitatea din Piteşti;
– „Efectele generale ale poluanţilor atmosferici în municipiul Piteşti „ – Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice „Integrare şi globalizare „ 15-16 aprilie 2005- Universitatea Piteşti;
– “Oportunităţi pentru intensitatea turismului de agrement în municipiul Piteşti “- 19 noiembrie 2005 – Sesiunea anuală a comunicărilor ştiinţifice – Universitatea Bucureşti – Facultatea de geografie.
– „X-ray Structure of N-(4 –Nitrophenacyl)–4,5–diazafluoren-9-onium Bromide” (coautori: Mino R. Caira , Florea Dumitraşcu , Dan Dumitrescu , Bogdan Drăghici) publicat în ANALYTICAL SCIENCES 2007 , vol.23 , x173
– A New Pentaheterocyclic System : Cyclobuta [4,5-d] pyrrolo [1,2-a][1,10]phenanthroline” (coautori : F.Dumitrescu , M.R.Caira , L. Barbu , B.Drăghici) , publicat în ANALYTICAL SCIENCES 2008 , vol. 24 , x27
– „Endo and regioselectivity in 1,3 – dipolar cycloaddition of pyridazinium N – ylides with a non – symmetrical cyclic olefin” (coautori F. Dumitraşcu , M.R.Caira , C. Drăghici , M.T.Caproiu , L.Barbu) publicat în ARKIVOC , 2008 (xii) 50-58
– „New 1,10-Phenantroline derivatives with potential antitumoral activity” (coautori : F.Dumitraşcu , M.R.Caira , C. Drăghici , M.T.Caproiu , L.Barbu) publicat în Revue Roumaine de Chimie , 2008 , 53(3) , 183 – 187
– „A novel approach for the synthesis of pyrrolo [1,2-b] pyridazine derivatives” (coautori : F.Dumitraşcu , C. Drăghici , M.T.Caproiu , L.Barbu şi D. Dumitrescu) publicat în Revue Roumaine de Chimie , 2008 , 53(4) , 261 – 265 Dumitraşcu ,
C. Drăghici , D. Dumitrescu , M. Popa) , publicat în Revue Roumaine de Chimie , 2008 , 53(7) , 509-514
– „New substituted indolizines by 1,3-dipolar cycloaddition reactions. Part 2. 7 – cyanoindolizines” (coautori : F. Dumitraşcu, E. Georgescu , F. Georgescu , P. Filip , D. Dumitrescu) publicat în Revue Roumaine de Chimie , 2008 , 53(8) , 589-594

Participare la implementarea grantului :
„Sinteză , structură şi reactivitate. Aplicaţii la medicamente / 2004” , în cadrul Proiectului de cooperare ştiinţifică interuniversitară AUF – Univ Bucureşti , nr.6301 PS430 (coordonator: prof. dr. Lucia Ivan , membri : prof.dr. P. Dallemagne, prof. dr. J. Ciumac, conf. dr. I. Zarafu , prof.dr. I. Baciu ).

Informaţii suplimentare

– gradaţie de merit acordată din 1998 şi până în prezent
– distincţia “Gheorghe Lazăr “, clasa I
– diploma de merit – „Gala directorilor” – acordată de MECT în anii 2004, 2005, 2006, 2007 pentru merite deosebite în activitatea managerială