Rezultatele cautarii tale

Florica Dumitru

CURRICULUM VITAE


Informaţii personale

Nume / Prenume : Florica Dumitru
Data nasterii: 23.10.1969
Nationalitate: română

Educaţie şi formare

Instituţia de învăţământ

[ De la – Până la ]

Calificarea(ările) sau Diploma(ele) obţinută(e):
1999-2001 – Cursul de formator: Programul de abilitarecurriculară organizat de MEC şi Consiliul Naţional pentru Curriculum formator la nivel judeţean
1997-2000 – Şcoala Postliceală Sanitară – Piteşti asistent de farmacie
1988-1993 – Facultatea de Biologie – Universitatea Bucureşti profesor de biologie
1984-1988 – Liceul Sanitar – Bucureşti asistent medical

Limbi străine: indicaţi cunoştinţele pe o scară de la 1 la 5 (1 – excelent; 5 – cunoştinţe de bază)

Limba Citit Vorbit Scris
Engleză 3 5 4

Apartenenţa la organisme profesionale: Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti;

coordonator compartiment de implicare şi acţiune civică în proiectul ,, Lecţia de democraţie “, cu nr. DEM- 090 şi este propus spre finanţare în cadrul liniei de buget : Phare 2004-016-772.01.02.03-Societatea Civilă , Componenta 3- Democraţie, drepturile omului, statul de drept şi independenţa justiţiei.

-Participare în calitate de voluntar în cadrul  proiectului în calitate de consilier „Birou de Consiliere  pentru Cetăţeni” Piteşti şi „Consolidare Birou de Consiliere pentru Cetăţeni”  Piteşti

Alte aptitudini:  utilizare şi operare PC;

Funcţia deţinută în prezent:  profesor de biologie;

Vechimea în cadrul instituţiei:10 ani;

Experienţa profesională

De la – până la Localitatea Instituţia Funcţia Descrierea
1997 – prezent Piteşti Colegiul Naţional „I.C.Brătianu” profesor de biologie Obţinerea de numeroase premii laolmpiadele naţionale de biologie din anii 2002 şi până în prezent
1993-1997 Piteşti Liceul „I.Cantacuzino” profesor de biologie

 

Alte informaţii relevante

– Publicaţii: – Culegere de Teste de Biologie – cls. a XI – XII- a – Editura Universităţii din Piteşti 20
– Suport Metodologic de Biologie – cls. a XI – XII- a – Editura Universităţii din Piteşti 2005
– diverse articole de specialitate în revista „Genesis” – Editura Arves