Rezultatele cautarii tale

Consiliere şi orientare

De ce, unde, cum ?

În Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” funcţionează Cabinetul de Asistentă Psihopedagogică, ce are următoarele atribuţii:

  1. oferă informare, consiliere psihologică,documentare şi consiliere vocaţională pentru elevi, părinţi şi cadre didactice pe diferite teme: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor,optimizarea relaţiilor şcoală-elev-părinţi;
  2. asigură prevenirea sau diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic prin intermediul metodelor şi procedeelor psiho­logice specifice;
  3. realizează examinarea psihologică a elevilor la cererea părinţilor, şcolii sau a inspectoratului şcolar în situaţii de eşec şcolar, abandon şcolar, dizarmonii în structura personalităţii;
  4. propune şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor, în colaborare cu cadrele didactice;
  5. propune şi organizează programe, proiecte şi activităţi de informare şi orientare a carierei elevilor din unitatea de învăţământ;
  6. îndrumă elevii şi părinţii în alegerea traseului educaţional adecvat personalităţii copilului (testare psiho – aptitudinală);
  7. asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi;
  8. sprijină activitatea metodică a profesorilor diriginţi;
  9. recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru servicii care nu sunt de competenţa cabinetului (ex. centre logopedice, cabinete medicale, comisii de expertiză, etc.)

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică oferă consiliere şi părinţilor care doresc să optimizeze relaţia cu propriul copil.

Şedinţele de consiliere cu profesorul psihopedagog se realizează la cerere, cu acordul părinților şi pe baza programării. Cabinetul se afla in corpul C la etajul I.

Program de cabinet:

Luni: 12-13, 14-15

Marţi: 10-13

Miercuri: 10-15 Joi: 10-14

Vineri:-

Profesor psihopedagog Sanda Bâtan, profesor psiholog specialist-domeniul psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională.

Informaţii suplimentare:

ORDIN privind activităţile specifice funcţiei de diriginte.
Prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte.