Rezultatele cautarii tale

Alianța Colegiilor Centenare

Colegiul Naţional “Ion C Bratianu” este membru al Alianţei Colegiilor Centenare din 2009. Ce este şi ce obiective are această alianţă ? De la această adresă vei afla răspuns la toate intrebările. Sau poti citi articolul de mai jos, apărut in 2008 in revista Tribuna Învăţământului.

Un fapt fără precedent în învăţământul românesc s-a consumat miercuri, 18 iunie 2008, la Colegiul Naţional Sf. Sava, din Bucureşti: a fost semnat Actul de Constituire a Asociaţiei Alianţa Colegiilor Centenare. La întâlnirea organizată de Grupul de Iniţiativă, alcătuit din profesori de prestigiu ai Colegiului Naţional Sf. Sava, autori de manuale şi programe şcolare, deţinători ai unor distincţii profesionale, dar şi prezenţe consecvente în spaţiul publicistic al presei de specialitate, au participat 27 de colegii şi licee centenare din toate zonele ţării, de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu, din Satu Mare, a cărui primă atestare datează de la 1634, sau Colegiul Naţional din Iaşi (1828) ori Colegiile din Oltenia: „Carol I”, „Elena Cuza” şi „Fraţii Buzesti”, a căror existenţă datează de la 1826, 1833 şi, respectiv, 1882, până la nu mai puţin centenarele „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, din Buzău (1867) – reprezentat de ambii directori la eveniment – ori Colegiul Dobrogean Spiru Haret, din Tulcea (1883). Au fost prezente, de asemenea, şi centenarele bucureştene „Matei Basarab” (1859), „Mihai Viteazul “(1865), „Gheorghe Lazăr” (1868), „Gheorghe Şincai” (1892), dar şi Colegiile „Mircea cel Bătrân”, din Constanţa (1896), „Ion Maiorescu”, din Giurgiu (1869), „Dr.I. Mesota” din Braşov (1869), „D. Golescu” (1894), din Câmpulung-Muscel, „Traian”, din Turnu-Severin (1883), „Petru Rareş” din Piatra Neamţ (1869), „Ferdinand I”, din Bacău (1867), „I.L. Caragiale”, din Ploieşti (1864) etc.
Dar ce a determinat această neobişnuită întâlnire de la Sf. Sava? Răspunsul ni-l oferă Statutul Alianţei Colegiilor Centenare, care precizează obiectivele acestei asociaţii, denumită în Art. 1 persoană juridică română, de drept privat, neguvernamentală, fără scop politic, independentă. Alianţa îşi propune în esenţă să militeze pentru descentralizare în învăţământul preuniversitar, cu scopul declarat de a obţine pentru membrele Alianţei o largă autonomie financiară şi de personal. Cu alte cuvinte, Colegiile Centenare îşi asumă riscul de a deveni câmpul de experimentare a mult-discutatei descentralizări, pe care guvernele de până acum au transformat-o într-un fel de Fata Morgana a Educaţiei.
E, desigur, un obiectiv ambiţios şi concurenţial în acelaşi timp. Statutul subliniază, pe de altă parte, intenţia Alianţei de a promova concepte, care au stârnit adesea controverse, precum: flexibilitate în planurile-cadru ale ministerului, programe şcolare minimale cu „posibilitatea completării programelor la nivelul şi la cerinţele de formare şi de dezvoltare specifice elevilor noştri “, selectarea propriilor elevi pe baza unor metodologii proprii, elaborarea, la nivelul Colegiilor membre, a politicilor de dezvoltare instituţională, realizarea unui bacalaureat cu autoritate, adecvat elevilor acestor Colegii, elaborarea anuală a unui raport cu privire la starea educaţiei etc. Atmosfera întâlnirii a fost una marcată de optimism, uneori deschis, declarat, alteori moderat. S-a subliniat cu ocazia acestei întâlniri, de semnare a Actului de constituire, ca, în esenţă, Alianţă se doreşte a fi o voce cu adevărat profesionistă în spaţiul public, un interlocutor menit a cultiva dialogul fructuos cu instituţiile îndreptăţite a lua decizii administrative şi instituţionale, ori a reglementa juridic o realitate a unei şcolii a cărei reformare se cuvine accelerată, pentru ca procesul să se poată încheia. De fapt, întâlnirea însăşi a părut a fi răspunsul pragmatic pe care şcoala românească de elită îl dă, în acest moment, ezitărilor de până acum, prelungirilor nesfârşite ale ideilor de reformă, întoarcerilor şi rezolvărilor formale ale multor probleme ale învăţământului românesc actual.
Scopul Alianţei, se spune chiar în primul paragraf al Statutului, nu este altul decât acela de a asigura promovarea calităţii în învăţământul românesc, prin creşterea autorităţii şcolii, ca instituţie menită să consacre primatul valorilor intelectuale şi morale, necesare bunului cetăţean. Formula sintetizează astfel un adevărat ideal educaţional, în care ideea de calitate nu mai poate fi gândită în afara ideii de valoare intelectuală şi morală sau, mai direct, de valoare civică. În fond, scopul, aşa cum este el formulat, pune degetul pe rana realităţilor şcolii româneşti, căci atenţionează încă o dată forurile decizionale, dar şi lumea şcolii în ansamblu, asupra pericolelor care au devenit evidente: educaţia civică precară, confuzia de valori, examene naţionale nerelevante sau puţin relevante, consecinţă, între altele, a unei slabe capacităţi a şcolii de a se deschide către lumea reală şi de a impune valori. Poate de aceea, între obiectivele clar formulate ale Alianţei figurează şi acela care accentuează ideea de deschidere a membrilor Alianţei către societate, prin organizarea de activităţi comune, inclusiv realizarea de proiecte, de parteneriate cu instituţii social-culturale.
Desigur, cele mai multe dintre obiectivele Alianţei se înscriu în ceea ce s-ar putea numi o strategie naţională a reformării şi dezvoltării învăţământului românesc, nu foarte departe de ceea ce însuşi Ministerul de resort a încercat să promoveze şi să realizeze în ultimii ani. Dar lipsa de coerentă a politicilor educaţionale, o anume birocratizare a instituţiei, intervenţia adesea fatală a factorului politic, desele schimbări în abordarea unor conţinuturi deja stabilite, toate acestea au fost şi sunt resimţite ca factori nefavorabili învăţământului românesc şi de aici nevoia constituirii unei voci care să determine, prin continuitate şi profesionalism, înlăturarea elementelor de criză prelungită cu care învăţământul preuniversitar se confruntă.
Colegiile Centenare insele, s-a sugerat în discuţii, mai mult sau mai puţin insistenţe, nu mai pot să conserve la infinit o situaţie benefică învăţământului românesc, respectiv calitatea şi performanţă acestuia, obţinute în secole de activitate şi recunoaştere, în condiţiile în care factorii perturbatori şi presiunile exterioare negative sunt enorme. Rămâne că Alianţa să parcurgă următorii paşi, inclusiv înscrierea la tribunal, pentru ca să se confirme spusele actualului preşedinte al Alianţei, prof. George Cazacu, director la Colegiul Naţional Sf. Sava: Alianţa nu va fi altceva decât un autentic partener de dialog în câmpul social, dar în egală măsură şi un luptător tenace pentru atingerea obiectivelor propuse.

Statutul Alianţei ca şi celelalte documente – Scrisoarea de intenţie, Actul de constituire etc. – pot fi consultate aici.

Adrian Costache – profesor de Limbă şi Literatură la Colegiul Naţional „Sfântul Sava”
– secretarul General al Alianţei Colegiilor Centenare