Rezultatele cautarii tale

Procedură privind motivarea absenţelor elevilor

Postat de admin in data de 15 octombrie 2022
| 0

 

 1. Întocmirea unei cereri de către părinte sau tutore legal prin care se solicită motivarea absenţelor  efectuate de către elevul respectiv. Cererea trebuie să conţină şi motivul absentării, care pot fi:
  1. De ordin personal sau familial;
  2. De ordin medical, dovedit cu acte.
 2. Cererea tip aici completată de către părinte/tutore legal (însoţită de acte în cazul literei b de la punctul 1) se predă dirigintelui, în  maximum 7 zile de la reluarea activităţii de către elev.
 3. Într-un semestru, se aprobă absentarea pentru motive de ordin personal sau familial de cel mult 3 ori.
 4. Actele medicale (de la litera b, punctul 1) pe baza cărora se motivează absenţele sunt:
  1. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, avizată de medicul şcolar;
  2. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul şcolar.
  3. Adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat de medicul şcolar.
 5. a) În situaţia în care motivul absentării este de ordin sportiv, unităţile de învăţământ în care se organizează activităţi de profil sportiv adresează o solicitare scrisă de motivare a absenţelor elevilor implicați (care participă la antrenamente sau la competiţii de nivel local, naţional sau internaţional) către diriginții acestora.
 1. b) În aceste situaţii, directorul colegiului poate aproba motivarea absenţelor dacă acestea nu afectează pregătirea şcolară a elevilor.
 1. Se recomandă ca părinţii sau tutorii legali să participe, cel puţin odată pe lună, la întâlnirea cu dirigintele clasei în vederea cunoaşterii situaţiei şcolare a elevilor.